چسب گرم تک گیره

شرکت حرفه و فن,تولید کننده ماشین آلات چاپ و بسته بندی, ماشین سازی حرفه و فن,دستگاه دایکات فکی,دستگاه چسب گرم,دستگاه سلفون,دستگاه UV (یو وی),ماشین یووی,ماشین یو وی,دای کات فکی,ماشین جلد کن شومیز

شرکت حرفه و فن | تولید کننده ماشین آلات چاپ و بسته بندی, ماشین سازی حرفه و فن , دستگاه دایکات فکی , دستگاه چسب گرم , دستگاه سلفون , دستگاه UV (یو وی) | شرکت حرفه و فن,تولید کننده ماشین آلات چاپ و بسته بندی, ماشین سازی حرفه و فن,دستگاه دایکات فکی,دستگاه چسب گرم,دستگاه سلفون,دستگاه UV (یو وی),ماشین یووی,ماشین یو وی,دای کات فکی,ماشین جلد کن شومیز

En

چسب گرم تک گیره

١-حداكثر سرعت در ساعت : ٦٠٠ كتاب در ساعت
٢- حداكثر ابعاد كتاب: ٤٢٠/٣١٠ ميليمتر
٣- حداقل ابعاد كتاب : ٥٠/٥٠ ميليمتر
٤- حداكثر ابعاد جلد بدون عطف : ٦٦٠/٤٢٠ ميليمتر
٥- حداكثر دهنه گيره : ٦٠ ميليمتر
٦- برق : ٣ فاز - ٣٨٠ ولت
٧- طول دستگاه : ٢٤٨٠ ميليمتر
٨- ارتفاع دستگاه : ١٢٥٠ ميليمتر
٩- عرض دستگاه : ٨١٠ ميليمتر
١٠- داراي اينورتور